หนังสือคู่มือ

คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โดยอ้างอิงเนื้อหาวิชาการจากคู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย  โดย  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ดาวน์โหลด : คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา 

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close