ข่าวการศึกษา

เลขากพฐ. อยากให้รักษาวัฒนธรรมเดิมของพานไหว้ครู การเมืองแสดงความคิดได้แต่ต้องอยู่ในกรอบ ครูต้องแนะนำ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า วันไหว้ครูเป็นวันที่ดี ส่วนพานที่ล้อการเมืองเกิดจากความคิดของนักเรียน

ดังนั้นตนจึงได้กำชับไปยังโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา(สพฐ.) ทั่วประเทศ ว่า

ขอให้รักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมทำพานไหว้ครูที่มีดอกเข็ม ดอกมะเขือ หรือที่เกี่ยวข้อง และโดยขอให้กิจกรรมเหล่านี้อยู่ในความดูแลของผู้บริหารและครู ในขณะที่นักเรียนมีความคิดอย่างหลากหลายแต่จะต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสมด้วย

“สิ่งที่เด็กคิดมา ไม่ผิด แต่ครูจะต้องให้คำปรึกษาว่าสิ่งใดเหมาะสมตามสภาวะของเด็กในแต่ละชั้นปี เช่น การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ก็มีล้อการเมืองในอีกระดับหนึ่ง

แต่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯก็จะต้องมีความคิดที่มีความเหมาะสม และต้องอธิบายเหตุและผลได้แต่ให้อยู่ในกรอบ ขณะเดียวกันก็ไม่จำกัดความคิดของเด็ก
ส่วนเด็กมัธยมฯมีสิทธิที่เลือกตั้งได้แล้ว เด็กสามารถที่จะแสดงออกได้ แต่ครูจะเตรียมให้ความรู้เด็กให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ในการเป็นพลเมืองที่ดี สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในเรื่องการมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม การมีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

โดยให้นักเรียนมีการทดลองระบบประชาธิประไตย เช่น มีสภานักเรียน เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิด ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพคนอื่น หรือข้อจำกัดของหน้าที่และบทบาทในความเป็นพลเมืองที่ดี หรือการแสดงออกต่างๆ ก็จะทำให้เสียหาย

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องดูแลปลูกฝั่งเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา ในเรื่องการใช้สิทธิ การรู้จักใช้เหตุผล การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
ความเป็นภราดรภาพ สิทธิเสรีภาพ
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ครูจะต้องให้คำแนะนำปลูกฝัง เพราะถ้าปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยดี ก็จะส่งผลดีถึงมัธยมฯไปด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า

ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีความเห็นว่าเด็กไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้น ตนกลับมองว่า การเมืองกับการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกัน ควรให้เด็กรู้การเมืองเพื่อให้เด็กคิดเป็น

แต่ต้องมีครูให้คำแนะนำให้อยู่ในกรอบ ถ้าผลผลิตของการศึกษาดีมีคุณภาพ การเมืองก็จะสะอาด
ดังนั้น จะแยกการเมืองออกจากการศึกษาไม่ได้ การศึกษาต้องสร้างคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และคิดเป็น

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!