ข่าวน่าสนใจ

กรมสรรพากร เตรียมเอาผิด ปลอมใบกำกับภาษี คุก 7 ปี

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

กรมสรรพากร เปิดเผยว่า กำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดกลุ่มธุรกิจออกใบกำกับภาษีปลอม ชี้ สร้างความเสียหายเป็นพันล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรกำลังรวบรวมหลักฐานและข้อมูลกลุ่มธุรกิจที่ใช้และออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ปลอม เพื่อดำเนินคดีอาญา เบื้องต้นประเมินความเสียหายหลักหลายพันล้านบาท

โดยผู้ประกอบการที่เคยซื้อและขายใบกำกับภาษีปลอม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และไม่ต้องการถูกสรรพากรดำเนินคดีอาญา ให้มาลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง โดยจะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง

ทั้งนี้ การนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้หรือหลีกเลี่ยงการออกใบกำกับภาษี นับเป็นความผิดและมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ โดยการนำใบกำกับภาษีปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคำนวณภาษี ให้เสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีนั้น และในกรณีใบกำกับภาษีที่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่สามารถนำพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี ให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้แบบกระดาษมากขึ้นนั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษจาก 5 บาทต่อไป เหลือเพียงไม่ถึง 1 บาทต่อใบกำกับภาษี ซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close