หนังสือคู่มือ

แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก)

อาหารกลางวัน มีความสำคัญสำหรับทุกวัย โดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่ร ่างกายกำลังเจริญเติบโต เป็นช ่วงที่สมองกำลังพัฒนา อาหารจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับวัยนี้ดังนั้นควรกินอาหารให้ครบ ทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายปริมาณให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นอีกมื้อหนึ่งที่สำคัญ การจัดอาหารจำนวนมากให้เด็ก จึงควรคำนึงถึงปริมาณและสารอาหารที่ได้รับให้เพียงพอทั่วถึงกับเด็กทุกคน โดยสำนักโภชนาการได้ทำการสำรวจพฤติกรรมความนิยมการบริโภคอาหารจานเดียว และได้นำเมนูอาหารจานเดียวที่เด็กชอบรับประทานมาปรับสูตรอาหารให้มีความเหมาะสมของสารอาหาร ลดหวานลดอาหารประเภทไขมันลดเค็มและเพิ่มผักให้มากขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วอาหารกลางวันเด็กวัยเรียนจะจัดเป็นอาหารประเภทข้าวและกับข้าว อาจจะมีการสลับเป็นอาหารจานเดียวบ้างบางมื้อ เพื่อเพิ่มความหลากหลายอาหารให้กับเด็ก

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวทางการจัดอาหารกลางวัน“เด็กวัยเรียน” เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่และครูผู้ดูแลการประกอบอาหารให้กับเด็กวัยเรียน รวมทั้งผู้สนใจในการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กมีภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสมบูรณ์

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก) 2

ดาวน์โหลด : แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก)

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close