ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

วันนี้ รักครู.com ขอนำเสนอ สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการสำรวจและรายงานอัตรากำลังให้แก่เขตพื้นที่และ สพฐ. ต่อไป ซึ่งสูตรนี้ได้มาจากแบบฟอร์มสำรวจอัตรากำลัง กผอ./สพร./สพฐ  ดังนี้

แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

แบบ 2  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6

แบบ 4  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6

แบบ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ปกติ)

แบบ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ (กรณีที่มีนักเรียนประจำบางส่วน หรือ นักเรียนประจำทั้งหมด)

แบบ 7  การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ  จำแนกตามประเภทความพิการ

แบบ 8  การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ไฟล์แนบ : ไฟล์ Excel คำนวณอัตรากำลัง 2562

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close