ข่าวการศึกษาส่งต่อเรื่องดีๆ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู  โดยกิจกรรมของโรงเรียนก็คล้ายกับของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ แต่สิ่งที่นักเรียนนำมาไหว้ครูต่างออกไป และเกิดเป็นประเด็นที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เมื่อปี 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน  จัดกิจกรรม “บูชาครูฟื้นฟูแผ่นดิน” โดยให้นักเรียนไหว้ครูด้วยวิธีการไหว้ครูด้วยต้นไม้ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  และรับพันธุ์กล้าไม้ จากนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรม “บูชาครูฟื้นฟูแผ่นดิน”

จุดประสงค์คือ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพรักความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและปลูกฝั่งจิตสำนึกให้นักเรียนรักแผ่นดินถิ่นเกิด รักษฺ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั่งเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และสานต่อนโยบายจังหวัดภูมิ ข่าวอ้างอิง : https://www.talknewsonline.com/23960/

ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูต่อครูและปลูกฝังจิตสำนึกของการรักษ์แผ่นดิน รักษ์ป่า ได้อย่างดี   แต่ก็มีหลายเสียงในโซเชียลบอกว่า  สามารถจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแบบปกติโดยใช้พานเหมือนเดิม มีข้าวตอก ธูปเทียน หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มเหมือนเดิมได้ และเพิ่มกิจกรรม ปลูกต้นไม้ไปด้วย ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งได้

ส่วน รักครู.com เห็นว่า แล้วแต่ความสะดวกของโรงเรียน ครูและนักเรียน ชาวบ้าน ในท้องถิ่นนั้นๆจะเห็นชอบ บางพิธีการก็ควรรักษา บางพิธีการก็ควรรักษาแบบปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น ไม่มีผิดมีถูก มีแต่ความตั้งใจดีเท่านั้น

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 2

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 3

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 4

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 5

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 6

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ 7

และในปีนี้ ในเพจ แจ้งข่าวชาวอีสาน  ก็ได้เชิญชวนไว้ว่า  อยากให้ทุกโรงเรียนไหว้ครูด้วยต้นไม้ แบบโรงเรียนบ้านละหานค่าย ที่ทำเป็นปีที่ 2 แล้ว
📌วันนี้(พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562) นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะครู จัดกิจกรรมไหว้ครูด้วยต้นไม้ โครงการปลูกป่าบูชาครู


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close