ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ 2562

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในการได้รับเงินเพิ่ม
เพื่อให้มีความเหมาะสม  ดังนี้

ดาวน์โหลด : เงินเพิ่มตำแหน่งพัสดุ 2562

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close