ข่าวการศึกษา

หลักสูตรอบรมโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) นับชั่วโมงพัฒนา ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

หลักสูตรโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

ได้รับการรับรองโดย สพฐ.ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจาก กคศ.

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนา ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

อ้างอิง:
👉https://youtu.be/taZYjrb6Hew
👉https://bit.ly/2WI9K4h
👉หลักสูตรโครงการ DLTV TELETRAINING ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2HGC4gR

👉รายชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2Hs53X9

* ยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา อบรม

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close