ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่ทำการทดสอบความสามารถด้านภาษา,ความสามารถด้านคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

  1. ความสามารถด้านภาษา
  2. ความสามารถด้านคำนวณ
  3. ความสามารถด้านเหตุผล

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561 2

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close