ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ. 2

ประวัตินายสุเทพ ชิตยวงษ์

————————

 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!
Close