ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัตินายสุเทพ ชิตยวงษ์

————————

 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close