ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครม.เห็นชอบย้ายสลับตำแหน่งเลขาฯ กพฐ.- เลขาฯ กอศ. 2

ประวัตินายสุเทพ ชิตยวงษ์

————————

 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close