สื่อการสอน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้  “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับโรงเรียนต่างๆ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

แสดงความนับถือ
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลด : หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สำหรับไฟล์ word โหลดได้ที่ : https://web.facebook.com/profile.php?id=100000120938477

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close