หนังสือคู่มือ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน

ในช่วงนี้ 4-6 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข้าราชการใหม่ๆหลายท่าน ที่พึ่งจะได้แต่งกายชุดปกติขาวเต็มยศ ยังไม่มีแนวทางในการแต่งกายด้วยชุดปกติขาว และ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการครู เป็นข้าราชการพลเรือน จึงมีแนวทางแตกต่างจากข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารเล็กน้อย ดังตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้

ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ที่มา : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!