หนังสือคู่มือ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน

ในช่วงนี้ 4-6 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข้าราชการใหม่ๆหลายท่าน ที่พึ่งจะได้แต่งกายชุดปกติขาวเต็มยศ ยังไม่มีแนวทางในการแต่งกายด้วยชุดปกติขาว และ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการครู เป็นข้าราชการพลเรือน จึงมีแนวทางแตกต่างจากข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารเล็กน้อย ดังตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้

ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 2 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 3การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 4

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 5

 ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 6การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 7

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 8 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 9

ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 10

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 11

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 12 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 13

ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 14

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 15 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 16 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 17

ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 18

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 19 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 20 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 21

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน 22

ที่มา : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close