สาระความรู้

กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล

เดิม วันฉัตรมงคล ของทุกปีคือ วันที่ 5 พฤษภาคม  เนื่องจาก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ดังนั้น วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี จึงเป็นวันฉัตรมงคล กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันฉัตรมงคลจึงถูกยกเลิกไป จวบจนมีพระราชพิธีในรัชกาลใหม่

ในวันนี้ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่มีการจัด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น หลังจากนี้ วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นวันฉัตรมงคล

ภาพจาก Workpoint News

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close