ข่าวน่าสนใจ

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ

“เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 2

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 3

และวันนี้ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้  และวันนี้ยังถือว่าเป็น วันฉัตรมงคล อีกด้วย

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 4


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close