การเรียนการสอน

ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ได้กรุณานำ เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาแบ่งปันเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนครูและโรงเรียนต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ เป็นไฟล์ PDF หากใครต้องการไฟล์ word กรุณาเมล์ไปที่เมล์ที่ให้ไว้ครับ

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมขอเผยแพร่ตัวอย่างเครื่องประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 เพื่อเป็นวิทยาทานใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาครับ แสดงความนับถือ นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

สำหรับไฟล์ word ติดต่อได้ที่เมล์ [email protected] ของพระคุณครับ

ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

ดาวน์โหลด : ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close