มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ได้เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระกันเลยทีเดียว โดยมีลักษณะเป็นคลิปวิดีโอ สื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก อยากให้คุณครูทุกๆท่านได้นำไปใช้สอนเด็กๆกันครับ

คลิกที่ลิ้งค์เพื่อไปที่หน้าสื่อการเรียนการสอนครับ

ระดับปฐมวัย/ระดับประถมศึกษา : http://edlru.dusit.ac.th

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=