สาระความรู้

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ ”บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”  ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดทำแบบบ้านผู้สูงอายุสำหรับประชาชน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
2.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

1.แบบบ้าน UNITY HOUSE  (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 3

แบบบ้านที่ออกแบบจากคอนเซ็ปต์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ และเนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ เข้าถึงง่าย ในด้านพลังงานและการใช้งานตัวอาคาร มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีความหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 7×7 เมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องนอน : 1 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 1 ห้อง

ดาวน์โหลด : แบบบ้าน UNITY HOUSE

2. แบบบ้าน HOUSE OF LIGHT (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 4

เนื่องจากแสงมีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะว่าเลนส์ตาของผู้สูงอายุนั้นจะมีความขุ่นเล็กน้อย รับแสงได้น้อยกว่าวัยทั่วๆไป ทำให้การรับรู้ประสาทสัมผัส การมองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นแสงสว่างจึงมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การออกแบบช่องเปิดที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด เมื่อแสงสว่างมีทั่วบ้าน ผู้สูงอายุจึงไม่ต้องปรับสายตาระหว่างพื้นที่มืดและสว่าง ทำให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 46 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง
ห้องนอน : 1 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 1 ห้อง
จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลด : แบบบ้าน HOUSE OF LIGHT 

3. แบบบ้าน บ้านล้อมสวน (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 5

การสอดแทรกสวนลงในตัวบ้านขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถมองเห็นสวนได้ทุกส่วนของตัวบ้าน สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง และสร้างทางเชื่อมถึงกัน

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 53.7 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องนอน : 1 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 1 ห้อง
จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลด : แบบบ้าน บ้านล้อมสวน

แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

1.  แบบบ้าน TINY HOUSE (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 6

บ้านผู้สุงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น “ผู้สูงอายุ” คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย และร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ดังนั้นจากที่กล่าวมาที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข จะเห็นได้จากหังก์ชั่นของการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบตัวบ้าน มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย เป็นธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบให้เป็นบ้านที่มองแล้วทำให้รู้สึกเหมือนบ้านผู้สูงอายุหรือคนชรา แต่คือบ้านที่ตอบดจทย์ประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว คือสมาชิกที่ทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทำให้ความอบอุ่น ความรักยังคงมีเกิดและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้เสมอ

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง
ห้องนอน : 2 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลด : แบบบ้าน TINY HOUSE

2. แบบบ้าน บ้านกฤษฎา (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 7

ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมภายในบ้านเพื่อเสริมสร้างสภาวะที่ดี โดยยึดตัวละครแต่ละคนภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ของบ้าน และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายประกอบ อีกทั้งได้นำพื้นที่สีเขียวมาสร้างเป็นดีไซน์ตกแต่งผนังบ้านเพื่อช่วยให้บ้านมีบรรยากาศเย้นสบายและเสริมสร้างสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย และเพิ่มความสมัยใหม่ด้วยการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อ “เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”

ขนาดตัวบ้าน : 128.97 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น ระเบียงห้องนอน
ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง
ห้องพระ : 1 ห้อง
ห้องนอน : 2 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง

ดาวน์โหลด  : แบบบ้าน บ้านกฤษฎา

3. แบบบ้าน A GOOD FRIEND (รายละเอียด)

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี 6 แบบ (งบไม่เกิน5แสน) 8

ผุ้สูงอายุหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือเกษียณในการทำงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการ “พักผ่อน” อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการพักผ่อนในที่มี “อากาศดี” และบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์จะเจอได้ที่ “ภูเขา” เป้นที่ที่มีสิ่งเหล่านี้ครบสมบูรณ์แบบที่สุด และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือร่างกายและอารมณ์ เมื่อมีพื้นที่สีเขียวเยอะ สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยถนอมเรื่องของสายตาได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้บรรยากาศสดชื่นมากขึ้น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ อีกทั้งยังมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเป็นเพื่อนในยามเหงาของเขาด้วย เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยดูแล และทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “เพื่อนที่ดี A GOOD FRIEND”

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 160 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องนอน : 2 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
จอดรถ : 1 คัน

ดาวน์โหลด : แบบบ้าน A GOOD FRIEND

ที่มา : การเคหะแห่งชาติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close