สอบงานราชการสาระความรู้

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น เนื้อหาและวิชาที่ต้องสอบท้องถิ่น 2562 แต่ละตำแหน่งสอบอะไรบ้าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)
……………………………………………………………….
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ปล. ในแต่ละตำแหน่ง กสถ. ได้ระบุไว้แล้วว่าจะออกข้อสอบโดยมีเรื้อหาเกี่ยวกับอะไร ขอเพียงน้องๆ หรือทุกท่านได้อ่านหนังสือตามที่แจ้งรายวิชาไว้ อย่างเป็นระบบและมีวินัย ทำความเข้าใจกับเนื้อหา รับรองว่าจะสอบได้จ้า

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close