การเรียนการสอน

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ 2

“คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ สอน dltv สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี !! ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว”

เว็บไซด์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ 3 คลังสื่อ

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ 4 ประกาศแผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ 5 DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ 6

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close