การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เพจ มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือแก่ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปอ่าน โดยเฉพาะคุณครู สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนได้

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

“…หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู เพื่อสื่อว่า การอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือเปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม…”

ดาวน์โหลดหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู ได้ที่นี่  https://bit.ly/2FPf6Du

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!