การเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. ได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตามหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ครูและนักการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเตรียมการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด : คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!