ข่าวการศึกษา

คุรุสภาชวนใช้บริการ KSP e–Service ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

คุรุสภา เชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการของคุรุสภา

“ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ

  1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  2. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  4. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน
  5. การขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”

สมัครเข้าใช้ระบบ KSP e–Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิกภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการขอรับรางวัลจากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง

วิธีการสมัครสมาชิก ksp e-service

วิธีการขอหนังสือรับรองทางทะเบียน KSP E-Service

วิธีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน KSP E-Service

วิธีการขอใบแทนใบอนุญาต KSP E-Service

วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP E-Service

 

วิธีการพิมพ์ข้อมูลใบแบบฟอร์ม.pdf

การตรวจสอบข้อมูล.pdf

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต.pdf

หน้าแรก  KSP E-Service

http://site.ksp.or.th/home.php?site=selfservices

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!