ข่าวการศึกษา

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2561 🎉
📜โหลดเลย!! แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2561
📌ดาวน์โหลด : http://bit.ly/2Ffscuy

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!