ข่าวการศึกษา

ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

วันนี้เว็บไซต์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ไว้ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศธภ. 18 แห่ง สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตามกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค

ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ที่มา : ศธ 360 องศา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close