ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ที่ ศธ 04009/ว1706 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ1.
1. ว1706
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3

ที่มา : สพร.


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close