ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอนข่าวการศึกษา

ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ข้อสอบ O-NET 2561

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 2

ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 3ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4

ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 4

 


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close