ข่าวการศึกษาข่าวน่าสนใจ

โอกาสมาแล้วสำหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อศึกษาต่อในสายอาชีพ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกว่า 2,500 ทุน 40 สาขาวิชาในสถาบันการศึกษา 37 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความขยันแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยจะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช.3 ซึ่งทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ทุน ประกอบด้วย

✔️ทุน 5 ปี : สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็นเดือนละ 6,500 บาท ต่อทุนใน 3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อทุนใน 2 ปีหลัง รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

✔️ทุน 2 ปี : สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จะได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 7,500 บาท ต่อทุน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัดเช่นกัน

นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มี.ค. 2562 โดยยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ www.eef.or.th (ตรวจสอบรายชื่อสถาบันและสาขาที่เปิดรับพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร) หรือ
📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-079-5475 กด 2  ในวันและเวลาราชการ

โอกาสมาแล้วสำหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อศึกษาต่อในสายอาชีพ 2

ที่มา : เพจ ไทยคู่ฟ้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close