ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. แก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาและสถานที่พัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียด  สพร. ขอแก้ไข สถานที่พัฒนา ผอ.ร.ร. จุดสงขลา และบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ส่วน หนังสือแจ้ง สพท. และ ศธจ.  สพร. จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

1. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา (แก้ไข)
2. จุดพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
3. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close