ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. แก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาและสถานที่พัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

รายละเอียด  สพร. ขอแก้ไข สถานที่พัฒนา ผอ.ร.ร. จุดสงขลา และบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ส่วน หนังสือแจ้ง สพท. และ ศธจ.  สพร. จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

1. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา (แก้ไข)
2. จุดพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
3. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close