ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 509 เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 509 เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

หนังสือที่อ้างถึง 1 : คลิก 

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2279

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!