ข่าวการศึกษา

ด่วน แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบใหม่

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ปรับแบบคำขอต่ออายุ (คส.02) + รวมเข้ากลับแบบแสดงคุณสมบัติฯ (คส.02.10, คส.02.20, คส.02.30, คส.02.40) เป็น

  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ คส.02.10(ต่อประเภทครู)
  2. คส.02.20 (ต่อประเภทผู้บริหารสถานศึกษา)
  3. คส.02.30 (ต่อประเภทผู้บริหารการศึกษา)
  4. คส.02.40 (ต่อประเภทศึกษาศึกษานิเทศก์)

ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!