ข่าวการศึกษา

หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู

วันนี้ไลน์ OBECLINE 2018 ได้ส่งข้อความจากท่าน เลขาฯ กพฐ. ว่า

เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ครูและบุคลากรสังกัดสพฐ.ทุกท่าน
ตามที่ข้าราชการครูได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำLogbook ผ่านโปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในปัจจุบันนี้ รวมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกอบรมบรรยายเรื่องการทำเอกสารในการทำ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติปกติตามภาระงานของครู. ในข้อคิดเห็นดังกล่าว รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคิดเห็นที่ข้าราชการครูได้สะท้อนให้ฝ่ายบริหารทราบ.

โดยท่าน รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของทุกท่าน และได้สั่งการให้มีการแก้ไขโดยด่วน. รมว.ศธ.ได้มีบัญชาให้ผมแจ้งกับข้าราชการครูในสังกัดสพฐ.ได้รับทราบและให้คลายกังวลกับการดำเนินการเรื่องการบันทึก Logbook…จึงเรียนมาเพื่อทราบ…บุญรักษ์. ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.

ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่เจ้านายในกระทรวงเริ่มรับฟังปัญหาของเราบ้างแล้ว ก็ทีนี้ก็ต้องมาดูวิธีแก้ปัญหาของ สพฐ. ว่าจะทำการแก้ไขอย่างไร แต่คิดว่าการยกเลิกไม่ต้องทำ Logbook นั้น น่าจะยากเพราะว่าได้ประกาศเป็นกฎ ก.ค.ศ. แล้ว หรือถ้าทำได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดี ที่ได้ใจครูเยอะเลย

หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู 2 หมอธีสั่งแก้ไข Logbook ด่วน เหตุสร้างยุ่งยาก สับสน และเพิ่มภาระครู 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close