ข่าวการศึกษาสาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลด :  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button