ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ในส่วนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562

เป็นผู้ได้รับเลือกของหน่วยงาน เพื่อเสนอชื่อไปยังมูลนิธิ เพื่อคัดเลือกจากทุกจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลอีกทีครับ จะได้เข้าใจที่ถูกต้อง ( ขอบคุณ คุณ Somboon Kusumot  ที่กรุณาชี้แจงครับ )

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก


Back to top button
Don`t copy text!