ข่าวการศึกษา

การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท

ที่ ศธ 04009/ว 7261 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1.  ว7261
2.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close