หนังสือราชการ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)

เมื่อวานนี้ ( 22 พ.ย.2561 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) โดยได้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับเดิม (ฉบับที่4) ด้วยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบตําแหน่งระดับตําแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการมิได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ และให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

โดยรายละเอียดจะมีของข้าราชการทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด แต่เว็บไซต์ รักครู.com ขอนำมาให้ชมที่เกี่ยวกับครูครับ ส่วนข้าราชการอื่นๆก็เลื่อนดูในเอกสารที่แปะไว้นะครับ

โดยค่าเช่าบ้านจะเป็นดังนี้

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับครูผู้ช่วย – อันดับ คศ.1  จะได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราตั้งแต่ 2,500 – 4,000  บาท
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ คศ.2 – คศ.3  จะได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราตั้งแต่ 4,000 – 6,000 บาท
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ.4  จะได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราตั้งแต่ 5,000 – 6,000  บาท
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ.5  จะได้รับค่าเช่าบ้านในอัตรา  6,000 บาท

รายละเอียดตามภาพ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 2

ไฟล์ประกาศทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!
Close