หนังสือราชการ

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณ ปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

คลิก : ดาวน์โหลด

➤ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 
➤  แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2562 Download (4 ต.ค.61)
➤  หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก


Back to top button
Don`t copy text!