ข่าวการศึกษา

ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย  ว19/2561 โดยให้ยกเลิกเกณฑ์ประเมินเก่าที่ประเมินทุกๆ 3เดือน โดย 1 ปีจะประเมิน 4 ครั้ง ประเมินทั้งหมด 2 ปี รวมทั้งหมด 8 ครั้ง เป็น

ประเมินทุก 6 เดือน / 1 ปี  ประเมินทั้งหมด 2 ปี  รวมต้องประเมินทั้งหมด 4 ครั้ง

แสดงว่าลดการประเมินจาก 8 ครั้งเหลือแค่ 4 ครั้ง และเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมการประเมิน จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ทำให้ครูผู้ช่วยมีเวลาเตรียมงาน เตรียมเอกสารได้มากขึ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มติมคลิกที่นี่ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 2 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 3 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 4 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 5 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 6 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 7 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 8 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 9 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 10 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 11 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 12 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 13 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 14 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 15 ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561 16

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close