พนักงานราชการ

สพม.31 รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)  ดังนี้

แสดงความเห็น

แท็ก