งานราชการทั้งหมด

สตง. เปิดรับสมัครสอบบรรจุลูกจ้าง 60 อัตรา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิปริญาตรี ทุกสาขาวิชา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้
1.) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
2.) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

อัตราเงินเดือน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561
ตลอด 24 ชม ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close