ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้ง การนับชั่วโมงการสอนครูปฐมวัย และการบันทึก logbook อาจเปลี่ยนเป็นเขียนบันทึกในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด

16:42 OBECLINE 2018 12ต.ค.61
เรียน ผอ.สพท.ทุกท่าน
ตามที่สำนักงาน กคศ.ได้มีการชี้แจงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะของครูให้ทราบ โดยมีประเด็นที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็น บัดนี้ รมว.ศธ. สำนักงานกคศ.และสพฐ. ได้หารือในทางปฎิบัติที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงของครูแล้ว โดยกคศ.จะปรับการปฎิบัติประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1.ประเด็นครูปฐมวัย ที่ถูกนับชั่วโมงการสอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะให้นับชั่วโมงการปฎิบัติงานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วยเช่นการเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน ด้วยเป็นต้น เพราะทุกอย่างเป็นการปฎิบัติงานจริง

2.กรณีบันทึก Log Book ที่กำหนดให้ครูต้องบันทึก Online ผ่านโปรแกรม Exel เพื่อส่งเข้าฐานข้อมูลของสำนักงานกคศ.ให้ปรับเป็นการบันทึกด้วยการเขียนในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด ให้มีสาระตามที่กคศ.กำหนด แล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่จะใช้เป็นหลักฐานหรือเวลาที่กคศ.กำหนด ให้ครูรับรองเอกสารของตนเองพร้อมให้ ผอ.โรงเรียนลงนามรับรอง หรือจะลงในโปรแกรม Lteacher ของกคศ. ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้ สำนักงานกคศ.จะได้แจ้งแนวปฎิบัติเป็นทางการต่อไป
บุญรักษ์ ยอดเพชร ..เลขาธิการกพฐ.

สพฐ.แจ้ง การนับชั่วโมงการสอนครูปฐมวัย และการบันทึก logbook อาจเปลี่ยนเป็นเขียนบันทึกในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close