หนังสือราชการ

จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5900 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ.
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการใช้อัตราว่าง 
3. หนังสือ สพฐ.

จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61 2 จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close