หนังสือราชการ

จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5900 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ.
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการใช้อัตราว่าง 
3. หนังสือ สพฐ.

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close