การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ระบบสอบ O-NET ออนไลน์พัฒนาโดย สทศ.

วันนี้ สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้เผยแพร่ระบบทดสอบ O-NET ออนไลน์  ดังนี้

ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11 กันยายน 2561

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ ลิ้งก์หน้าแบบทดสอบ http://etesting.niets.or.th/

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 61 ภาษาไทย ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 62 สังคมศึกษา ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 63 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 64 คณิตศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 91 ภาษาไทย ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 92 สังคมศึกษาฯ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 93 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 94 คณิตศาสตร์ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 95 วิทยาศาสตร์ ม.3

ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำข้อสอบเหล่านี้ หรือ ทดสอบให้นักเรียนลองเข้าสอบดู โดยมีคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อย  คู่มือการใช้งาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close