ข่าวการศึกษา

ว12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ

ยกเลิก ว17 /2552 ใช้ ว12/2561
คลิกตามสังกัด เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด  เอกสารสังกัด สพฐ. ทั้งหมด

สังกัด สพฐ.

สังกัด กศน.

สังกัด สช.

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก