ข่าวการศึกษา

ศธ. จัดทำ Big Data ข้อมูลโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ มีระบบเตือนเมื่อมีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ :

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) หรือมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอ และแม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 1:14 แต่ก็ยังมีปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้มากนัก ประกอบกับในปัจจุบันการเรียกดูข้อมูลโรงเรียน ก็สามารถทำได้เพียงดูพิกัดและสถานที่ตั้งเท่านั้น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมมือกับ สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เพื่อพัฒนาและจัดทำ Big Data หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง มีจอที่สามารถสัมผัสแล้วแสดงข้อมูลแต่ละโรงเรียนเชื่อมโยงกันในหลายส่วน เช่น ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ และภาพโรงเรียนตามความเป็นจริง เสมือน google map พร้อมแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากร สัดส่วนครูต่อนักเรียน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ และจะมีการพัฒนาระบบเตือนเมื่อมีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถนำเข้าข้อมูลที่ทันสมัยได้โดยง่ายในระดับเขตพื้นที่เอง

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน สพฐ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็วประมาณ 1ปี ก่อนที่จะขยายไปยังสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายด้านเทคโนโลยีของ สพฐ. ดำเนินการ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ360องศา)

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!