ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 1 2561 30%

2. บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก

3. บัญชีสรุปราย สพท.

4. รายโรง (ปกติ)

5. นร.เป็นศูนย์และได้รับจัดสรรเกิน

สพฐ. จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close