ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button