ข่าวการศึกษา

สพฐ.จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

1. หนังสือ – 04006_ว4726
2. บัญชีจัดสรรรายโรง
3. สรุปรายเขต

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close