การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ภาษาไทย-อังกฤษ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ตอนนี้ในส่วนของวิชาที่มี Test Blueprint จะมาแค่ ภาษาไทยและภาษาไทยอังกฤษ ส่วน ม.6 จะเพิ่มมาอีกหนึ่งวิชาคือวิชาสังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ป.6

วิชาภาษาไทย  |   วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ม.3
วิชาภาษาไทย  |   วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ม.6

วิชาภาษาไทย  |   วิชาภาษาอังกฤษ   |   วิชาสังคมศึกษา

ที่มา : สทศ.

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา