ข่าวการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กจับมือข้ามจังหวัด จูงเด็กเรียนรู้ “วิถีชาวนา”

วันนี้เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ได้นำเสนอข่าว สองโรงเรียนขนาดเล็กจับมือจัดโครงการ”จูงมือเด็กเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนารากเหง้าของชาติไทย”  โดยสองโรงเรียนขนาดเล็กที่ว่านี้คือ โรงเรียนวัดยาง สพป.อ่างทอง และ โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี โดยเนื้อหาข่าวมีดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาปลูกข้าวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินภายใต้พันธสัญญาความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนวัดยาง สพป.อ่างทอง มีจำนวนนักเรียน 78 คน คุณครูประจำการ 5 คน ร่วมมือกับโรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี มีจำนวนนักเรียน 97 คน คุณครูประจำการ 3 คน

ทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ร่วมกันบริหารโรงเรียนด้วยระบบเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการทำนาปลูกข้าวฯ ในครั้งนี้ เป็นการผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตชาวนาซึ่งเป็นรากเหง้าของคนไทย

ในการนี้มี นายคงเดช ทองนุ้ย ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดยาง เป็นผู้สนับสนุนที่นาให้นักเรียนได้จัดทำแปลงนาสาธิต เพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดยางและโรงเรียนค่ายบางระจัน จำนวน 15 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดยาง จึงเห็นได้ว่า ความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการต่อเติมโอกาสให้กับนักเรียน เสริมขวัญสร้างกำลังใจกับคุณครู ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนขนาดเล็กได้ต่อไป

รุณฤดี /ข่าว  ประชาสัมพันธ์ สพฐ. 

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close