การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

 [Excel] [ใช้บันทึกข้อมูล] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

 [Excel] [ใช้ดูข้อมูลตัวอย่าง] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม  (แบบนี้มีข้อมูลตัวอย่าง)

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

 [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ โปรแกรม LTeacher  สำหรับการกรอกข้อมูล Log Book ได้ที่เว็บไซต์ http://test-lteacher.otepc.go.th/

กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล Log Book  Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

หมายเหตุ  โปรแกรมจะยังขึ้นเป็น  สำหรับใช้ในการประชุม  แต่สามารถกรอกข้อมูลได้

โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 2โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 3 โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 4 โปรแกรม LTeacher (Log Book Teacher) เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 5

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close